Scroll to top
COZA AJANS

Doğru İletişim Stratejisi İçin PR ve Reklam Arasındaki İlişkiyi Anlamak


Okuma Süresi: 3 dk 52 sn

Reklam

PR ve reklam sıkça bir arada anılan iki önemli kavram. Birbiri ile oldukça yakın ilişkili bu kavramlar, temelde ise farklı noktalara odaklanmış durumda. Türkçede halkla ilişkiler olarak adlandırılan PR; temel olarak toplumun tutumlarını tespit ederek bu doğrultuda iletişim yöntemleri geliştirmeyi, bu yöntemlerle de toplumda kabul görmeyi ve itibar kazanmayı hedefler. Halkla ilişkiler, kâr amacı güden-gütmeyen hemen her kurum tarafından kullanılır.

Reklam ise bir ürün veya hizmete olan talebi arttırmaya yönelik ve dönemsel olarak hazırlanan tanıtım kampanyalarını oluşturur. Reklam veya tanıtım, halkla ilişkilerin bir parçasıdır demek yanlış olmaz. PR çalışmaları içerisinde tanıtım faaliyetlerini de barındırır. Aynı şekilde hazırlanan her reklam kampanyasında, kurumun oluşturmaya çalıştığı marka imajı dikkate alınarak hareket edilmesi gerekir. Bu açıdan PR ve reklam birbiri ile çok sıkı ilişkilere sahiptir. Marka bilinirliğini ve imajını arttırma odaklı çalışmalarda özellikle viral reklam ve influencer marketing gibi insanlara daha hızlı ulaşılacak reklam yöntemleri sıkça kullanılır. Influencer marketing gibi insanların güven duyduğu kişiler aracılığıyla yapılan tanıtımlar marka güvenilirliğine önemli katkılar sağlar.

PR vs Reklam

Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki temel fark tanımlarındaki kelimelerde ortaya çıkıyor. Reklam çalışmaları uzun süreli değil belirli dönemlere özgü olarak hazırlanır. PR çalışmaları ise uzun bir süreç halinde hazırlanır ve kesintisiz bir şekilde uygulanır. Bu sebeple sonuçlar da uzun vadeli olarak ortaya çıkar. Üretim süreçlerine göre zaman zaman reklamlara ara verilebilir. PR çalışmaları ise durmaksızın devam etmek zorundadır. Markanın hedef kitlesi ile olan pozitif iletişiminin en kurucu unsurudur halkla ilişkiler.

Reklam Afişi

Reklam ürüne ve zamana göre farklı ve daha küçük hedef kitlelere hitap eder. Satış odaklı olduğu için, doğrudan ürünü talep edecek bir kitleyi hedefler. PR ise çok daha geniş bir hedef kitleye sahiptir. Marka imajını ürünlerin mevcut ve potansiyel müşterilerine hatta satış hedefi dışında olan kişilere yönelik olarak geliştirmeye çalışır.

Başarılı Bir PR Çalışması Nasıl Olur?

Halkla ilişkiler süreci belirli ana işlevler kullanılarak şekillenir. Bu işlevler başarılı bir PR çalışması ortaya koymak için önemli detaylardır.

1. Kurumsal İletişim: Halkla ilişkilerin olmazsa olmaz noktası doğru iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. İletişim kanallarının etkin kullanımı markanın hem insanlara hem de kurumlara ulaşabilmesini sağlar.

2. Kurumsal Kültür: Kurumun içerisindeki tüm davranış biçimleri, değerler ve alışkanlıkları kapsar. Bu kültür, kurumun tüm çalışanlarını ortak bir paydada buluşturur. Kurum içerisindeki çalışmaların hızlanmasını sağlar.

3. Kurumsal İmaj: Temel olarak kurumun dışarıdan bir bakışla nasıl görüldüğüdür. Müşterilerin memnuniyeti, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim süreçleri, endüstriyel ilişkiler gibi birçok farklı kanalı kapsar ve kurumun en önemli PR noktalarından birisidir.

4. Kurumsal İtibar: Kelime manası “saygınlık” olan itibar, halka ilişkilerde en önemli ilkelerdendir demek yanlış olmaz. Kurumun rakipleri arasındaki ve müşterilerinin zihinlerindeki konumunu belirtir. Ayrıca insanların algılarında ne derece güven yarattıklarını da ortaya koyar.

Markalar hedef kitlelerine ulaşmak ve marka imajlarını iyileştirmek için PR çalışmalarını da reklam çalışmalarını da düzenli bir şekilde sürdürmelidir. Temelde birbirlerinden farklı yöntemlere sahip olsalar da reklam ve halkla ilişkiler aynı zamanda ayrılmaz bir bütündür.