Scroll to top
COZA AJANS

Doğru Strateji ile Marka Sadakatini Şekillendirmek


Okuma Süresi: 4 dk 8 sn

Marka Bağlılığı

Her marka, müşterileri ile arasında bir bağ kurmak ve müşterilerini sadık hale getirmek ister. Müşteri sadakati, bir müşterinin tekrar tekrar aynı markayı kullanmayı tercih etmesi şeklinde karşımıza çıkar. Marka bağlılığı olarak da adlandırabileceğimiz bu durum, müşteri ile marka arasında duygusal bir bağ kurulması sebebiyle ortaya çıkar.

Markalar, sadık müşteriler yaratmak için müşteri ilişkilerini ön plana koyan bir sistem kurmak zorundadır. Bu da başarılı bir halkla ilişkiler sürecinin neticesinde ortaya çıkar. Markaya sadık müşteriler oluşturmak aynı zamanda doğal bir PR çalışması da meydana getirir. Sadık müşteriler, marka ile olan bağlarını çevrelerine de yansıtarak kulaktan kulağa bir PR süreci yürütürler.

Marka Bağlılığını Hangi Faktörler Etkiler?

Marka ile kurulan bağ, bazı temel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkar. Müşterinin marka tercihi yapmasında öncelikle fayda etkilidir. Ürünün müşteriye sağladığı fayda ne derece yüksekse, ürüne olan ilgi de o derece artacaktır.

Marka bağlılığında fiyat da en çok etki eden faktörlerden biridir. Müşteri elde ettiği faydaya oranla fiyatın seviyesini kıyas eder ve bu doğrultuda bir yaklaşım sergiler. Fiyat değişkenliği kimi müşteriler için fazlasıyla önemli bir konudur. Bu tarz müşteriler çeşitli indirim ve promosyonlar sonucunda satın alma eğilimlerini her seferinde farklı bir markaya yönlendirebilir.

Markaya olan bağlılığın artmasında marka güveni de etkili faktörlerdendir. Müşteriler marka ile kurdukları temaslar sonucunda bir güven duygusu hissetmezlerse, sonraki satın alma davranışlarında tercihlerini farklı markalara yönlendirebilir. Bu sebeple müşteriye verilecek güven duygusu, tüketici ilgisini kalıcı hale getirmede etkili olacaktır.

Markanın toplumsal yapı içerisindeki imajı ve ünü de bu süreçte bir diğer etkili faktördür. Markanın toplumsal statü acısından ortaya koyduğu konum, müşteri kitlesini bağlı hale getirmesini de etkiler. Bu durum müşterilerin çevresinin markaya olan bakışı olarak da karşımıza çıkabilir. Birçok müşteri için çevrece onaylanacak bir markayı tercih etmek önem arz eder.

Markalar iletişim halinde oldukları ve aralarında bağ oluşan müşterileri için çeşitli kampanyalar üretebilir. İndirimler, promosyonlar, özel fiyatlar ve reklamlar hem sadık müşteriler için aradaki bağı arttırıcı olur hem de yeni sadık müşteriler kazanmak için kapı aralar.

Müşteri Sadakati

Müşteri Sadakati Piramidi

Müşteri sadakati bir anda oluşan bir durum değil, bir süreçtir. Aaker’in marka sadakati sürecini anlattığı piramidinde, ilk olarak yalnızca fiyata karşı duyarlı müşteriler yer alır. Bu grup, markaya karşı herhangi bir bağlılık hissetmez. Yalnızca fiyat – performans yönünden veya başka herhangi bir sebepten markayı tercih etmiştir.

İkinci grupta ise tatmin olmuş müşteriler yer alır. Bu müşteriler ürünü deneyimlemiş ve bundan memnun kalmıştır. Ancak henüz bir marka bağımlılığı ortaya çıkmamıştır. Farklı bir markayı kullanmamak için bir sebep yoktur.

Üçüncü aşamada ise; tatmin olmuş müşterilerin markayı değiştirmek için zaman, performans ve para gibi maliyetleri bulunması durumu vardır.

Dördüncü aşamada artık marka ile bağ kurmaya başlamış ve markayı seven müşteriler vardır. Bu müşteriler markayı kendileri için bir arkadaş gibi görür.

Beşinci ve son aşamada ise, sadık müşteriler yer alır. Bu müşteriler ile marka sadakati tam manasıyla kurulmuştur.

Müşteri bağlılığı ve marka sadakati, markaların devamlılığı ve karlılığı için önemli bir konudur. Bu durum hem satışlara hem de marka itibarına yönelik doğal kazanımlar elde etmeyi sağlar. Markanın sadık müşterileri, onu ayakta tutan ayaklardan biridir.